ENGLISH Version   

Bài trình bày: Giải pháp duy trì chế độ ăn giảm muối hiệu quả

Trình bày: TS. Trần Thị Minh Hạnh
Khoa dinh dưỡng - tiết chế
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn


**BẤM VÀO BIỂU TƯỢNG TẢI XUỐNG Ở TỪNG BÀI TRÌNH BÀY TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐỂ TẢI VỀ**

CHUYÊN ĐỀ 1: TĂNG HUYẾT ÁP VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Hội trường: Đặng Văn Chung

Chủ tọa đoàn:
GS. Nguyễn Lân Việt
GS. Huỳnh Văn Minh
GS. Thach Nguyen
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
PGS.TS. Trần Văn Huy

CHUYÊN ĐỀ 2: BỆNH MẠCH VÀNH & TIM MẠCH CAN THIỆP

Hội trường: Trần Đỗ Trinh


Chủ Tọa đoàn

PGS.TS. Hồ Thượng Dũng
TS. Nguyễn Cửu Lợi
GS. Jack Tan
TS.Hiroyuki Nagai
TS. Nguyễn Thượng Nghĩa

CHUYÊN ĐỀ 3: HỘI CHỨNG VÀNH CẤP VÀ SUY TIM

Hội trường: Nguyễn Mạnh Phan

Chủ Tọa Đoàn
GS. Piter Martínez-Benítez
PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng
TS.BS. Phạm Như Hùng
GS.TS. Gim Hooi Choo
BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 1: BỆNH MẠCH VÀNH & NGOẠI TIM MẠCH

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan


Chủ Tọa Đoàn
PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng
PGS.TS. Cao Trường Sinh
TS. Phan Long Nhơn
BSCKII. Ngô Văn Hùng

CHUYÊN ĐỀ 4: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH & SUY TIM

Hội trường Đặng Văn Chung


Chủ Tọa Đoàn
GS.TS. Rupesh J. Shah
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
PGS.TS. Trần văn Huy
PGS.TS. Trương Quang Bình

CHUYÊN ĐỀ 5: NGOẠI TIM MẠCH & CẤP CỨU

Hội trường Đặng Văn Chung


Chủ Tọa Đoàn
PGS.TS. Lê Quang Thứu
PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định
PGS.TS. Nguyễn Viết Quang
TS. Hồ Anh Bình

CHUYÊN ĐỀ 6: TIM MẠCH - NỘI TIẾT

Hội trường Đặng Văn Chung


Chủ Tọa Đoàn
GS. Dominique Bron Vandenbossche
GS. Trần Hữu Dàng
GS. Võ Tam
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
TS. Hoàng Văn Sỹ

CHUYÊN ĐỀ 7: TIM MẠCH & CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Hội trường Đặng Văn Chung


Chủ Tọa Đoàn
GS. TS. Nguyễn Lân Việt
PGS.TS. Hoàng Minh Lợi
PGS.TS. Lê Minh Khôi
PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
TS. Hồ Anh Bình

CHUYÊN ĐỀ 8: RỐI LOẠN NHỊP TIM VÀ TẠO NHỊP

Hội trường Trần Đỗ Trinh


Chủ Tịch Đoàn
GS. Trần Thống
TS. Tôn Thất Minh
TS. Trần Song Giang
TS. Phạm Hữu Văn
ThS. Hoàng Văn Quí

CHUYÊN ĐỀ 9: BỆNH MẠCH VÀNH VÀ MẠCH NÃO

Hội trường Trần Đỗ Trinh


Chủ Tọa Đoàn
GS.TS. Hoàng Khánh
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
PGS.TS. Phan Hùng Việt
TS. Hiroyuki Nagai
GS. Mai Wei Yi

CHUYÊN ĐỀ 10: TIM MẠCH - Y HỌC GIA ĐÌNH

Hội trường Trần Đỗ Trinh


Chủ Tọa Đoàn
GS. Võ Tam
GS. Jean Luc Vandenbossche
PGS.TS. Trần Văn Huy
PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm
TS. Nguyễn Thắng
TS. Võ Thị Hà Hoa

CHUYÊN ĐỀ 11: BỆNH LÝ VAN TIM VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

Chủ Tọa Đoàn
GS. Jean Luc Vandenbossche
PGS.TS. Lê Văn Bàng
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
PGS.TS. Trần Đình Bình

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan


Chủ Tọa Đoàn
GS TS Nguyễn Lân Việt
PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
GS. Jean Luc Vandenbossche
GS.TS. Trần Hữu Dàng
PGS.TS. Cao Trường Sinh
TS. Nguyễn Cửu Lợi
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
Thư ký: BS. Đoàn Phạm Phước Long

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 2

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

Chủ Tọa Đoàn
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
GS.TS. Đõ Doãn Lợi
GS. Piter Martínez-Benítez.
BSCKII. Huỳnh Đình Lai
BSCKII. Dương Thanh Bình
BSCKII. Đỗ Việt Hùng

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 3

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

Chủ Tọa Đoàn
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
TS. Đoàn Chí Thắng
BSCKII. Trần Lâm
BSCKII. Phan Nam Hùng
ThS. Trần Hoài Ân
BSCKII. Nguyễn Đức Thuận


In collaboration with
Sponsors
 • tai tro vang
  Merck
  General Electric
  Vân Thanh
  Boehringer
  Metronic
  United Pharmar
  Pymepharco
  Nipon