ENGLISH Version   

Liên hệ với Ban Tổ chức

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- GS.TS Huỳnh Văn Minh
ĐT: 0914.062226
Email : dr.hvminh@gmail.com

PGS.TS. Trần Văn Huy
ĐT: 0913490290
Email:  tshuynt@gmail.com

- BS.CKII. Châu Khắc Toàn
ĐT: 0913426977; Email: gdtoan67@gmail.com

- BSCK1. Châu Trọng Phát
ĐT: 0905237344; Email: chauphat144@gmail.com

- ThS.BS.Huỳnh Lê Xuân Bích
 ĐT: 0913420769; Email: bsxuanbichpy@gmail.com

Email hội nghịhntmmt9phuyen@gmail.com

 

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

I. Báo cáo khoa học gửi về hội nghị bao gồm

1. Bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học

- Bảng tóm tắt (Abstract): Bảng tóm tắt bằng tiếng Việt (kèm dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) một trang riêng, nội dung khoảng 300-500 từ, khổ giấy A4, lề bên phải 3cm, lề bên trái 2cm, lề trên và lề dưới 2.5cm, cỡ chữ 12, cách dòng 1.0; font chữ quy định Unicode kiểu Times New Roman (các font khác không được chấp nhận).

Nội dung bảng tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (objective), phương pháp nghiên cứu (method), kết quả (results) và phần kết luận (conclusion).

- Bài toàn văn (full text): dài 4-6 trang A4 đánh máy theo quy định trên, tài liệu tham khảo không quá 15 tài liệu.

2. Bài báo cáo chuyên đề

Hình thức giống bài báo cáo khoa học gồm bài tóm tắt, bài toàn văn, nội dung không quá 10 trang kể cả tài liệu tham khảo.

II. Hình thức báo cáo: có thể đăng ký trước.

- Báo cáo diễn đàn (oral presentation) hoặc bằng bích báo (poster presentation)

- Báo cáo viên Việt Nam nên chuẩn bị thêm bản báo cáo tiếng Anh hay tiếng Pháp để báo cáo viên nước ngoài có thể theo dõi.

- Báo cáo viên nước ngoài cũng cần có bản tiếng Việt chiếu song song, nhằm hạn chế thời gian phiên dịch.

Lưu ý: Các báo cáo viên có thể gửi bài báo cáo bằng powerpoint qua email trước hoặc chậm nhất gửi USB hay đĩa CD cho bộ phận thư ký để copy vào máy tính vào sáng ngày 14/7/2017.

III. Đăng ký vào kỷ yếu của hội nghị:

Tất cả các bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và bài báo cáo chuyên ngành đều được in vào kỷ yếu. Cần chú ý sửa bản in (lỗi chính tả) trước khi gửi Ban tổ chức.

Quý vị có thể vào Website để tìm hiểu thêm một số thông tin khác tại địa chỉ sau: http://www.hntmmttn.vn/

Xin cảm ơn Quý vị !


Sponsors
 • tai tro kim cuong
  Novartis
  tai tro vang
  Abbott
  Biotronik
  Merck
  Tasly
  tai tro bac
  General Electric
  Ocean pharma
  Phillips
  Servier
  tai tro dong
  Boehringer
  Metronic
  Phúc Tín medical
  Pymepharco
  United Pharmar
  tai tro gian hang