Trang chủ Liên hệ   
Hoi nghi tim mach mien trung tay nguyen lan thu 8

Ban Tổ chức và Hội đồng khoa học

BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG LẦN THỨ IX

BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN
BS. CKII. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Giám đốc Sở Y Tế  Phú Yên
ĐỒNG TRƯỞNG BAN
1. GS.TS. Huỳnh Văn Minh Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam
Chủ tịch Hội Tim  mạch Miền Trung
2. PGS.TS. Trần Văn Huy  Phó Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam
Chủ Tịch Hội Tim Mạch Khánh Hòa
3. BS CKII .Phạm Hiếu Vinh Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Yên

  Thành viên Ban Tổ Chức
(Sắp theo thứ tự A,B,C)

 1. BS.CKI.Huỳnh Ngọc Ấn
 2. Ông Phạm Văn Bảy
 3. Ths.BS.Huỳnh Lê Xuân Bích
 4. TS.Hồ Anh Bình
 5. TS.Lê Văn Chi
 6. PGS.TS Hồ Thượng Dũng
 7. PGS.TS.Nguyễn Tá Đông
 8. BS.CKII.Phan Nam Hùng
 9. BS.CKI.Nguyễn Văn Hùng
 10. BS.CKII.Ngô Văn Hùng 
 11. BS CKII Phạm Minh Hữu
 12. BS.CKII. Nguyễn Tấn Khoa  
 13. BS.CKII.Trần Lâm
 14. TS.Nguyễn Cửu Lợi

           

 1. Ths.Tô Mười
 2. PGS.TS.Cao Trường Sinh
 3. GS.TS.Võ Tam
 4. GS.TS.Hoàng Trọng Thảng
 5. BS.CKII.Bùi Xuân Thanh
 6. TS. Huỳnh Văn Thơ
 7. PGS.TS.Lê Thị Bích Thuận
 8. TS. Huỳnh Văn Thưởng
 9. PGS.TS.Hoàng Anh Tiến
 10. BS.CKII.Châu Khắc Toàn
 11. BS.CKII.Trần Văn Trung
 12. PGS.TS.Phan Hùng Việt
 13. PGS.TS.Nguyễn Anh Vũ

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Ban Cố vấn

1. GS.TS.Phạm Gia Khải
2. GS.TS.Đặng Vạn Phước
3. GS.TS.Nguyễn Lân Việt

4. GS. Thạch Nguyễn
5. PGS.TS.Phạm Nguyễn Vinh
6. PGS.TS.Nguyễn Sĩ Huyên

Chủ Tịch

GS.TS.Huỳnh Văn Minh

Phó Chủ Tịch

PGS.TS.Trần Văn Huy

Thành viên

 1. GS.TS.Nguyễn Đức Công
 2. GS.TS.Trần Hữu Dàng 
 3. GS.TS.Hoàng Khánh
 4. GS.TS.Đỗ Doãn Lợi
 5. GS.TS.Võ Thành Nhân
 6. GS.TS.Bùi Đức Phú
 7. GS.TS.Võ Tam  
 8. GS.TS.Hoàng Trọng Thảng
 9. GS.TS.Cao Ngọc Thành
 10. GS.TS.Nguyễn Hải Thủy
 11. PGS.TS. Trương Quang Bình
 12. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
 13. PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
 14. PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu
 15. PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
 16. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
 17. PGS.TS. Phạm Quốc Khánh
 18. PGS.TS. Hoàng Minh Lợi
 19. PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

20. PGS.TS.Lê Thị Bích Thuận
21. PGS.TS.Lê Quang Thứu
22. PGS TS.Hoàng Anh Tiến
23. PGS.TS.Nguyễn Văn Trí
24. PGS TS.Nguyễn Quang Tuấn
25. PGS.TS.Phan Hùng Việt
26. PGS.TS.Nguyễn Anh Vũ
27. TS Hồ Anh Bình
28. TS.Trần Văn Đồng
29. TS.Võ Thị Hà Hoa
30. TS. Nguyễn Cửu Lợi
31. TS. Tôn Thất Minh
32. TS. Đoàn Chí Thắng
33. TS. Huỳnh Văn Thưởng
34. TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

 

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

BS.CKII.Châu Khắc Toàn

Thành viên

 1. TS.Đàm Quốc Phối
 2. BS.CKI.Châu Trọng Phát
 3. BS.CKII.Nguyễn Tấn Khoa   
 4. CN.Trần Thế Quang
 5. CN. Hồ Thái Thuỳ
 6. CN. Đặng Thị Khánh Thảo
BAN TÀI CHÍNH - HẬU CẦN

Trưởng ban

CN. Đặng Thị Ngọc Lệ

Thành viên

 1. DS.CKI. Phạm Ngọc Chương
 2. BS.CKI. Phạm Kỳ Ngân
 3. DS. Phan Nguyễn Quốc Thiêng

BAN KHÁNH TIẾT

Trưởng ban

Ths.BS.Huỳnh Lê Xuân Bích

Thành viên

 1. Ths. Lê Sỹ Kim
 2. ThS Nguyễn Đăng Khoa
 3. Bs. Ngô Viết Lâm
 4. BS.CKII.Lê Thị Ngọc Lan
 5. BS.CKI.Hoàng Thị Thu Nhi
 6. BS.CK.I.Trần Minh Phụng
 7. BS.CKI.Nguyễn Thanh Tĩnh
 8. BS.CKII.Nguyễn Thị Hồng Thủy
 9. BS.CKI. Nguyễn Như ý


BAN DỊCH THUẬT – BÁO CHÍ

Trưởng ban

PGS.TS.Nguyễn Anh Vũ

Thành viên

 1. PGS.TS.Hoàng Anh Tiến
 2. TS.Lê Văn Chi
 3. ThS.Mai Xuân Anh
 4. BSNT.Nguyễn Đình ĐạtIn collaboration with
Sponsors
 • tai tro kim cuong
  Pymepharco
  tai tro vang
  IDS
  Boehringer
  tai tro bac
  Merck
  Servier
  tai tro dong
  United Pharmar
  Pfizer
  Metronic
  Hyphen