ENGLISH Version   

Hội thảo trí tuệ thông minh nhân tạo trong y học và tim mạchSponsors
 • tai tro kim cuong
  Novartis
  tai tro vang
  Merck
  Tasly
  General Electric
  Vân Thanh
  Servier
  tai tro dong
  Boehringer
  Metronic
  Pymepharco
  United Pharmar
  Nipon