ENGLISH Version   

Hội thảo trí tuệ thông minh nhân tạo trong y học và tim mạchSponsors
 • tai tro vang
  Merck
  General Electric
  Vân Thanh
  Boehringer
  Metronic
  United Pharmar
  Pymepharco
  Nipon