Liên hệ với Ban Tổ chức

Thông tin liên hệ

Nếu cần thêm thông tin về Hội nghị, quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ: 

Phụ trách chung:

- GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Điện thoại:0914062226, e-mail: dr.hvminh@gmail.com

- PGS.TS. Trần Văn Huy, Điện thoại: 0913490290, e-mail: tshuynt@gmail.com

Phụ trách  tài trợ:

- BSCKII. Phạm Viết Thái; PGĐ BV Tỉnh Ninh Thuận – ĐT: :0937010194; Email: thaiphamviet@gmail.com

Phụ trách tiếp nhận báo cáo chuyên môn: 

- PGS.TS. Hoàng  Anh Tiến, Email: bsanhtien@gmail.com, Số điện thoại: 0916106336

- BSCKI. Trịnh Du Thế, Email: trinhduthe@gmail.com. Số điện thoại: 0982527202

Thông tin về Địa điểm tổ chức:

- Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ; Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Điện thoại liên hệ 0707479479; Email: sales@saigonninhchuhotel.com.vn 

Thông tin về Đơn vị tổ chức sự kiện:

- Mrs. Bùi Thu Thuỷ - Công ty CP Tổ chức Hội nghị Việt Nam. Tel : 0903282918, E-mail: md@vnconference.com

Xin cảm ơn.