Quy định báo cáo và Đăng ký báo cáo khoa học

Quy định báo cáo và Đăng ký Báo cáo khoa học

I. BÁO CÁO KHOA HỌC

1. Bài báo cáo nghiên cứu khoa học: 

- Bản  tóm  tắt (Abstract): Bản  tóm  tắt  bằng  tiếng  Việt (kèm  bản  dịch  sang  tiếng  Anh) một trang riêng, nội dung  khoảng 300 - 500 từ, khổ giấy A4, lề phải 2cm, lề trái 3cm, lề trên và dưới 2,5cm, cỡ chữ 12-13, cách ḍòng 1,5 line, font chữ Unicode, kiểu Times New Roman (các font chữ khác không chấp nhận). Họ và tên tác giả, nơi làm việc, không ghi,  chức danh, học vị. Nội dung bản tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (objectives), phương pháp nghiên cứu (methods), kết quả (results) và kết luận (conclusions).  - Bài toàn văn (Full text): dài 4-6 trang A4, đánh máy theo quy định trên, tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu theo thứ tự tài liệu tiếng Việt trên, tiếng nước ngoài xuống dưới theo tên tác giả. Cần nêu đủ: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tập san, báo, quyển (tập), số, trang, xếp theo thứ tự vần A, B, C (tên tác giả). Bài gửi kèm theo đĩa mềm hoặc gửi email theo địa chỉ dưới đây. 

2.  Bài báo cáo chuyên đề: 

H́ình thức giống bài báo cáo khoa học gồm tóm tắt, bài toàn văn, nội dung không quá 10 trang kể cả tài liệu tham khảo. 

* Lưu ý:  Tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại (liên hệ chính) ngay phía dưới bản tóm tắt.Các bài báo cáo công tŕnh nghiên cứu khoa học và báo cáo chuyên đề độc lập, bản tóm tắt và bài toàn văn đều gửi kèm đĩa mềm ghi lại hoặc email địa chỉ  dưới đây.  

II. ĐỊA CHỈ GỬI BÀI: 

- PGS.TS. Hoàng  Anh Tiến, Email: bsanhtien@gmail.com. Số điện thoại: 0916106336                           

- BSCKI. Trịnh Du Thế, Email: trinhduthe@gmail.com. Số điện thoại: 0982527202

III. HÌNH THỨC BÁO CÁO:  

- Báo cáo diễn dàn (oral presentation) bằng power point trực tiếp qua Zoom và có thể ghi hình trước.

- Báo cáo viên nước ngoài  bằng tiếng Anh . 

 - Thời gian báo cáo: 10 phút cho các công tŕnh nghiên cứu khoa học và 15 - 20 phút cho báo cáo chuyên đề.  IV. THỜI GIAN: 

  • Đăng ký tham dự và bài báo cáo   : trước 10/06/2022.  - Chương trình sơ khởi: 15/07/2022.
  • Hết hạn nạp tóm tắt và fulltext     : 15/07/2022.         - Chương trình sau cùng: 15/08/2022.
  • Ghi hình báo cáo trước qua zoom (sẽ gởi thông báo sau): 15/8/2022

V. ĐĂNG VÀO KỶ YẾU HỘI NGHỊ 

Dự kiến tất cả các báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và bài báo cáo chuyên ngành sẽ được hội đồng khoa học phản biện và chọn những bài đạt chất lượng cao để báo cáo trong hội nghị và in vào số chuyên đề của tạp chí Tim mạch  học .

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:  Nếu cần thêm thông tin về Hội nghị, quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ: 

Phụ trách chung: GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Điện thoại:0914062226, e-mail: dr.hvminh@gmail.com và/hoặc PGS.TS. Trần Văn Huy, Điện thoại: 0913490290, e-mail: tshuynt@gmail.com.

Phụ trách  tài trợ : BSCKII. Phạm Viết Thái; PGĐ BV Tỉnh Ninh Thuận – ĐT: :0937010194; Email: thaiphamviet@gmail.com

Phụ trách tiếp nhận báo cáo chuyên môn:  PGS.TS. Hoàng  Anh Tiến, Email: bsanhtien@gmail.com, Số điện thoại: 0916106336, và/hoặc. BSCKI. Trịnh Du Thế, Email: trinhduthe@gmail.com. Số điện thoại: 0982527202