Danh sách các Ban

Danh sách các Ban

I. BAN TỔ CHỨC:

 1. GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung, Trưởng Ban
 2. ThS.BSCKII. Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Đồng Trưởng Ban
 3. BSCKII. Thái Phương Phiên, Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Đồng Trưởng Ban
 4. PGS.TS.Trần Văn Huy, P. Chủ tịch, Hội Tim mạch miền Trung, Đồng Trưởng Ban 
 5. TS.BS. Nguyễn Cửu Lợi, Ủy viên Thường vụ Hội Tim mạch miền Trung,  Phó Trưởng Ban 
 6. PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐHYD Huế, Phó Trưởng Ban
 7. BSCKII. Phạm Viết Thái, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Phó Trưởng Ban
 8. Ths.BSCKII. Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Phó Trưởng Ban
 9. Ths. Trương Khắc Chí, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 10. BSCKII. Bùi Viết Tuấn, Nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 11. BSCKII. Lê Trọng Lưu, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tài chính Sở Y tế Ninh Thuận, Thành viên
 12. PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc sở Y Tế Thừa Thiên Huế, Thành viên
 13. BSCKII. Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, Thành viên
 14. BSCKII. Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Thành viên
 15. ThS.BSCKII. Trần Hoài Ân, Giám đốc, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung Ương Huế, Thành viên
 16. ThS.BSCKII. Phan Thanh Bình, P. Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 17. BSCKII. Dương Thanh Bình, Giám đốc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới, Thành viên
 18. TS.BS. Hồ Anh Bình, P. Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 19. PGS.TS. Nguyễn Tá Đông, P. Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 20. TS.BS. Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện phổi Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành viên
 21. TS.BS. Võ Thị Hà Hoa, Trưởng khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Thành viên
 22. TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng, P. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, Thành viên
 23. BSCKII. Ngô Văn Hùng, Trưởng khoa Nội Tim mạch, BVĐK vùng Tây Nguyên, Thành viên
 24. BSCKII. Phan Nam Hùng, P. Trưởng khoa Nội Tim mạch, BVĐK Thành phố Quy Nhơn, Thành viên
 25. BSCKII. Trần Lâm, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Thành viên
 26. TS.BS. Tô Mười, Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, Thành viên
 27. PGS.TS. Cao Trường Sinh, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Bệnh Viện Đại học Y khoa Vinh, Thành viên
 28. PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng, Phó Giám đốc, Bệnh viện ĐĐK tỉnh Khánh Hòa, Thành viên
 29. PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Thành viên
 30. TS.BS. Đoàn Chí Thắng, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Quốc tế Trung Ương Huế, Thành viên

II. BAN THƯ KÝ

 1. PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, P. Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Trưởng Ban
 2. ThS.BS. Nguyễn Vũ Phòng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Phó trưởng ban
 3. ThS.BS. Ngô Viết Lâm, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Thành viên
 4. ThS.BS. Lê Phước Hoàng, Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Thành viên
 5. ThS.BS. Đoàn Phạm Phước Long, Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Thành viên
 6. ThS.BS. Mai Xuân Anh, Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 7. ThS.BS. Phan Anh Khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 8. BSCKI. Đổng Chế Huynh, Phó TP Kế hoạch nghiệp vụ Tài chính Sở Y tế Ninh Thuận, Thành viên
 9. BSCKII. Trần Thái Tuấn, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 10. BSCKII. Nguyễn Lạc Việt, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 11. BSCKI. Trịnh Du Thế, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 12. BSCK I. Võ Văn Cẩn, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 13. BSCKI. Phạm Diệp Hưng, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên

III. BAN TÀI CHÍNH

 1. CN. Hồ Thị Thái Thùy, Hội Tim mạch Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban
 2. ThS. Đặng Thị Khánh Thảo, Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế
 3. Ths Lê Văn Vinh, BVĐK tỉnh Ninh Thuận
 4. Ths. Lê Hữu Nhật Quang, BVĐK tỉnh Ninh Thuận
 5. CN. Nguyễn Võ Phúc, BVĐK tỉnh Ninh Thuận

IV. BAN KỸ THUẬT 

 1. ThS.BS. Lê Phước Hoàng, Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế
 2. ThS.BS. Đoàn Phạm Phước Long, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 3. ThS.BS. Ngô Viết Lâm, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 4. ThS.BS. Dương Minh Quý, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 5. ThS.BS. Trần Tú Nguyên, Bệnh viện Trung ương Huế
 6. BSCKI. Trịnh Du Thế, BVĐK tỉnh Ninh Thuận.
 7. BSCKI. Phạm Diệp Hưng, BVĐK tỉnh Ninh Thuận
 8. Trần Thái An, BVĐK tỉnh Ninh Thuận, Thành viên
 9. Ths.BS. Nguyễn Công Tâm, BVĐK tỉnh Ninh Thuận  

V. BAN DỊCH THUẬT - TẠP CHÍ

 1. TS.BS. Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế
 2. ThS.BS. Mai Xuân Anh, Bệnh viện Trung ương Huế
 3. ThS.BS. Nguyễn Vũ Pḥòng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 4. ThS.BS. Ngô Viết Lâm, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 5. ThS.BS. Dương Minh Quý, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 6. ThS.BS. Phan Anh Khoa, Bệnh viện Trung ương Huế
 7. BSCKII. Trần Thái Tuấn, BVĐK tỉnh Ninh Thuận.
 8. ThS.BS. Nguyễn Viết Thịnh, BVĐK tỉnh Ninh Thuận 10. BSCKI. Trịnh Du Thế, BVĐK tỉnh Ninh Thuận.  

VI. BAN HOẠT ĐỘNG - THÔNG TIN

 1. ThS.BS. Nguyễn Gia B́ình, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế, Trưởng Ban
 2. ThS.BS. Đàm Trung Nghĩa, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trường ĐHYD Huế, P. Trưởng Ban
 3. ThS. BS. Lê Phước Hoàng, Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Thành viên  
 4. ThS.BS. Trần Tú Nguyên, Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, Thành viên
 5. ThS.BS. Nguyễn Viết Thịnh, BVĐK tỉnh Ninh Thuận
 6. BSCKI. Trịnh Du Thế, BVĐK tỉnh Ninh Thuận