DANH SÁCH PHIÊN & CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

Tìm kiếm:
Stt Tên Phiên/Chuyên đề khoa học Ngày Giờ
1Lễ Khai mạc Thứ 7, ngày 27.08.2022 07:30 - 08:00
2Phiên 1: Suy tim & Kiểm soát nguy cơ tim mạch Thứ 7, ngày 27.08.2022 8:00 - 10:00
3Phiên 2: Tim mạch Nội Tiết Tổng quát Thứ 7, ngày 27.08.2022 10:00 - 12:00
4Hội thảo vệ tinh: Công Ty TERUMO Thứ 7, ngày 27.08.2022 12: 30 - 13:30
5Phiên 3: Tăng Huyết áp và Chẩn đoán Tim mạch Thứ 7, ngày 27.08.2022 13: 30 - 15:30
6Phiên 5: Bệnh mạch vành và tim mạch can thiệp Thứ 7, ngày 27.08.2022 8:00 - 10:00
7Phiên 6: Chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý tim mạch Thứ 7, ngày 27.08.2022 10:00 - 12:00
8Phiên 7: : Nghiên cứu Lâm sàng Tim mạch Thứ 7, ngày 27.08.2022 13:30 - 15:30
9Phiên 8: Cấp cứu Tim mạch – Bệnh cơ tim Thứ 7, ngày 27.08.2022 15:30 - 17:30
10Phiên 4: Tim mạch tổng quát & Rối loạn nhịp tim Thứ 7, ngày 27.08.2022 15:30 - 17:30
11Lễ khởi động chương trình tầm soát tăng huyết áp MMM Sáng chủ nhật, ngày 28.08.2022 7: 00 - 8: 00