CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Phiên 2: Tim mạch Nội Tiết Tổng quát

Giờ Tiêu đề Người trình bày
10:00 - 10:15 Điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch: Vai trò của NOAC qua các bằng chứng lâm sàng PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương
10:15 - 10:30 Hành trình của SGLT2i trong bảo vệ tim mạch thận, chúng ta đang ở đâu? PGS.TS. Trần Văn Huy
10:30 - 10:45 Phối hợp thuốc trong bao vệ thận cho bệnh nhân Đái tháo đường như thế nào là tối ưu? GS.TS. Trần Hữu Dàng
10:45 - 11:00 Hướng dẫn điều trị ĐTĐ của Bộ Y tế 2020- kim chỉ nam cho thực tiễn lâm sàng BSCKII. Lê Nguyễn Thụy Khương
11:00 - 11:15 Vai trò bảo vệ tim mạch của nhóm ức chế SGLT2 theo khuyến cáo ESC 2021 và ADA 2022 GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
11:15 - 11:30 Vai trò bảo vệ Thận của Lercanidipine trong điều trị THA? GS.TS. Huỳnh Văn Minh
11:30 - 11:45 7. Biguanide trong điều trị ĐTĐ typ II: Lợi ích tim mạch như thế nào? BSCKII. Phạm Thị Thanh Tâm