CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Phiên 5: Bệnh mạch vành và tim mạch can thiệp

Giờ Tiêu đề Người trình bày
08:00 - 08:10 Vai trò của Tim mạch can thiệp hybrid ThS.BS. Lê Văn Duy
08:10 - 08:20 Giảm phức tạp cho thủ thuật can thiệp phức tạp với kỷ thuật bóng bảo vệ TS.BS. Ngô Minh Hùng
08:30 - 08:40 Thang điểm Syntax tồn dư : Ứng dụng trong thực hành lâm sàng TS.BS. Hoàng Việt Anh
08:40- 08:50 Những kỹ thuật hữu ích trong tim mạch can thiệp PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
08:50 - 09:00 Giải pháp nào cho biến cố huyết khối tắc stent cấp sau PCI TS.BS. Đinh Đức Huy
09:00 - 09:10 Can thiệp NMCT cấp ST chênh lên, khi bất thường từ những bước đầu tiên ThS.BS. Nguyễn Đình Đạt
09:10 - 09:22 Giá trị của IVUS trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng
09:22 - 09:32 Đặt stent vào lỗ LAD có thực sự là tối ưu – bài học từ thực tiễn các ca lâm sàng BSCKII. Trần Trà Giang
09:32 - 09:42 Microcatheter hai nòng trang can thiệp động mạch vành phức tạp: khi nào và như thế nào? TS.BS. Phan Thảo Nguyên
09:42 - 09:54 Khảo sát dải phân bố hồng cầu (RDW) trên bệnh nhân Hội chứng vành cấp BS. Nguyễn Vũ Hà Nguyên