CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Phiên 6: Chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý tim mạch

Giờ Tiêu đề Người trình bày
10:15 - 10:30 Siêu âm tim trong đánh giá hở van ba lá: Cần can thiệp điều trị khi nào và như thế nào? TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài
10:30 - 10:45 Cập nhật chẩn đoán hình ảnh bệnh cơ tim phì đại PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
10:45 - 11:00 Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim cấp theo ESC 2021 BS. Nguyễn Văn Dũng
11:00 - 11:10 THA ban đêm: vai trò của dự phòng biến cố tim mạch ThS.BS. Nguyễn Văn Thảo
11:10 - 11:25 Cập nhật vai trò chẹn beta thế hệ mới trong điều trị bệnh lý tim mạch TS.BS. Phạm Quang Tuấn
11:25 - 11:35 Nghiên cứu tình trạng vữa xơ động mạch cảnh ở bệnh nhân THA địa bàn Bắc Bình Định TS.BS. Phan Long Nhơn
11:35 - 11:50 Vai trò của HBPM và ABPM trong Tăng huyết áp. PGS.TS. Nguyễn Tá Đông