CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Phiên 7: : Nghiên cứu Lâm sàng Tim mạch

Giờ Tiêu đề Người trình bày
13:30 - 14:45 Tối ưu hóa vai trò của chẹn beta trong điều trị tăng huyết áp BSCKII. Nguyễn Đỗ Anh
13:45 - 14:00 Những điểm mới của SGLT2 trong điều trị suy tim PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
14:00 - 14:10 Kết quả can thiệp động mạch vành cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận BS. Nguyễn Lạc Việt
14:10 - 14:20 Báo cáo trường hợp lâm sàng tim ẩm sinh hiếm gặp: chuyển vị đại động mạch kèm cửa sổ phế -chủ BS. Đỗ Thanh Toàn
14:20 - 14:30 Ca lâm sàng: thu dụng cụ bị trôi trong đóng thông nhĩ lỗ lớn ThS.BS. Phạm Công Nhựt
14:30 - 14:40 Kết quả bước đầu ứng dụng IVUS trong can thiệp tổn thương mạch máu dài lan tỏa BSCKI. Nguyễn Minh Khoa
14:40 - 15:55 Can thiệp động mạch vành tiên phát bệnh nhân NMCT ST chênh mắc COVID 19 ThS.BS. Lê Duy Lạc
15:55 - 15:05 Nghiên cứu lập trình tối ưu hóa thất phải ở bệnh nhân rối loạn chức năng nút xoang được đặt máy tạo nhịp tại BV Trường Đại học Y Dược Huế ThS.BS. Ngô Viết Lâm
15:05 - 15:15 Rối loạn nhịp trong bệnh Ebstein BS. Đặng Ngọc Hải