CHI TIẾT PHIÊN LÀM VIỆC

Tên Phiên: Phiên 3: Tăng Huyết áp và Chẩn đoán Tim mạch

Giờ Tiêu đề Người trình bày
13:30 - 13:45 Liên quan giữa nhịp sinh học HA với microalbumine niệu ở bệnh nhân ĐTĐ typ II có THA PGS.TS. Cao Trường Sinh
13:45 - 14:00 Vai trò kháng tập tiểu cầu trong bệnh lý mạch máu nhỏ do THA PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn
14:00 - 14:15 Tăng huyết áp thứ phát: thách thức trong chẩn đoán và điều trị TS.BS. Đoàn Chí Thắng
14:15 - 14:30 Phối hợp thuốc hướng đến ích lợi bệnh nhân PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
14:30 - 14:45 Thuốc ức chế hệ RAS: hòn đá tảng trong điều trị GS.TS. Huỳnh Văn Minh
14:45 - 15:00 Pitavastatin giải pháp mới trong điều trị rối loạn lipid máu PGS.TS. Trần Văn Huy
15:00 - 15:15 Mô hình quản lý THA ở Đơn vị quản lý THA tại BVĐK tỉnh Bình định trong thời kỳ COVID 19 BSCKII. Phan Nam Hùng
15:15 - 15:30 Hiểu thấu đáo và tiếp cận điều trị tích cực trong điều trị THA PGS.TS. Trần Văn Huy